در جست و جوی نمو

با سرعت حلزون به سمت رویاهات برو

اهمال کاری

اهمال کاری

اهمال کاری مثل یه چرخه است:

کارهاتو عقب می‌ندازی چون استرس انجامشو داری

کارهاتو انجام نمی‌دی، استرست بیشتر می‌شه

و این چرخه مدام تکرار می‌شه.

 

ما تو کمپ‌های مجازی در جست و جوی نمو، بهت کمک می‌کنیم ازین چرخه بای بیرون

چطور کمکت می‌کنیم؟

 

همه بهت می‌گن با خودت مهربون باش! اما چجوری؟

ما توی کمپ‌های مجازی درجست و جوی نمو، دست همو می‌گیریم و تو جاده‌ی خودشفقتی با دوستامون آروم آروم جلو می‌ریم!

پیش ثبت‌نام

خدمات ما

پشتیبان‌های ما آماده‌ان تا اگه جایی به مشکل خوردی بهت کمک کنن.

هر دوهفته یک بار کلاس‌های آموزشی آنلاین داریم.

با حضور تو جمع آدمایی که مثل خودت فکر می‌کنن، می‌تونی از پیشرفت‌هات و غرهات بگی و انگیزه‌ی ادامه دادنتو بیشتر حفظ کنی.